Az adatkezelési tájékoztatóban és jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem és elfogadom, ennek megfelelően jelen négyzet kitöltésével önkéntesen, minden külső befolyás nélkül kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy termék keresés, információ kérés, illetve ajánlat kérés céljából, hozzájárulásom jogalapján annak visszavonásáig illetve 5 évig; esetleges szerződéskötés esetén szerződés teljesítése jogalapján a szerződés megszűnését követő 5 évig a Váczi-Vill Kft. (képv.: Váczi Bálint ügyvezető, elérhetőségek a kapcsolat menüpont alatt) mint adatkezelő alábbi személyes adataimat kezelje, azokat a vállalkozás ügyfélszolgálattal, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, továbbá az IT szolgáltató adatfeldolgozója megismerhessék.

Tudomásul veszem, hogy mint érintett személynek jogom van kérelmezni az adatkezelőtől az rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását emellett tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen továbbá jogom van az adathordozhatósághoz. Tudomásul veszem továbbá, hogy jogom van hozzájárulásom bármely időpontban történő visszavonásához (jelen felületen ezt kérő üzenet küldésével), amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim megadására nem vagyok köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás, szerződéskötés elmaradása.

A fenti adatkezelési feltételeket elfogadom:

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám

Tárgy

Üzenet

Biztonsági kód

captcha