Kedves Látogató!
Ha szeretne értesítést kapni a fontosabb eseményekről, akcióinkról akkor kérem iratkozzon fel hírlevelünkre.
A feliratkozáshoz szükség van céges vagy egyéni vállalkozó adószámra. 
Az adatkezelési tájékoztatóban és jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, azokat jelen négyzet kitöltésével önkéntesen, minden külső befolyás nélkül elfogadom. Tudomásul veszem, hogy hírlevélküldés, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése céljából a Váczi-Vill Kft. (képv.: Váczi Bálint ügyvezető, elérhetőségek a kapcsolat menüpont alatt) mint adatkezelő jogos (egyéb üzletszerzési) érdeke jogalapján a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az arra vonatkozó törlési kérelem (emailben megküldött leiratkozási kérelem) benyújtásáig a alábbi személyes adataimat kezelje, azokat a vállalkozás ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a hírlevélküldő adatfeldolgozója és az IT szolgáltató adatfeldolgozója megismerhesse.

Tudomásul veszem, hogy mint érintett személynek jogom van kérelmezni az adatkezelőtől a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását emellett tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen továbbá jogom van az adathordozhatósághoz.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim megadására nem vagyok köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás, hírlevél küldésének elmaradása.

A fenti adatkezelési feltételeket elfogadom: